Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Helse

BIA er det enkeltprogrammet som bevilger mest støtte til helserelaterte prosjekter i næringslivet. BIA står for rundt 60% av Forskningsrådets direkte investeringer i helsenæringen. Helseporteføljen var på ca. 127 MNOK i 2019. Dette utgjør ca. 24% av BIAs totale investeringer i 2019.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 20.34 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.