Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Grønn innovasjon og bærekraft

BIA har siden 2017 forvaltet en portefølje av næringsrettede prosjekter som enten direkte eller indirekte har som mål å ta frem kunnskap og teknologi som kan bidra til et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Porteføljen har utviklet seg over tid innenfor den åpne konkurransearenaen til BIA. Porteføljene er tematisert og gradert i forhold til hvor stor grad prosjektene adresserer miljøutfordringer og hvor stort potensial det hadde for å gi konkrete miljøgevinster og bidra til lavutslipp.

Som et resultat av utlysningen høsten 2019 er 18 nye grønne prosjekter. 2020 porteføljen teller nå 65 prosjekter med et samlet investeringsvolum på 642 MNOK. Tilsvarende tall for 2019 var 60 prosjekter og 590 MNOK. De nye prosjektene spenner over flere bransjer. I prosessindustrien ønsker både Alcoa, Elkem og ERAMET å undersøke muligheter for gjenbruk av slagg og annet avfall fra produksjonen. I møbelbransjen skal OPE/Vestre bruke marint plastavfall til å lage nye møbler. I emballasjeindustrien starter flere prosjekter som jobber med å redusere bruk av plast i emballasje for pakking av mat. Et annet utviklingstrekk er at prosjektene har en tydelig målsetting om å bidra til et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn enn tidligere.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 17.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.