Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Bedriftsdemografi i porteføljen

BIAs målgruppe representer bredden av norsk næringsliv. Det er stor spredning bransjemessig, og kontraktspartnerne varierer i størrelse, alder og forskningserfaring. De siste årene er søknader fra nye søkere blitt prioritert ved bevilgning når alt annet har vært likt. Dette har bidratt til at antall og andel nye søkere har økt de siste årene og flere uerfarne bedrifter og gründerbedrifter har fått bevilgning. 74 søknader fikk bevilgning desember 2019 og halvparten av dem "nye søkere", dvs. bedrifter som ikke tidligere har vært kontraktspartner for et innovasjonsprosjekt de siste 5 årene. 62% av søkerbedriftene var bedrifter med mindre enn 100 ansatte. 18 var gründerbedrifter og 23 bedrifter har mindre enn 10 ansatte.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 15.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.