Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Hovedmål

BIA skal, innenfor programmets ansvarsområde, bidra til størst mulig bærekraftig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter og deres samarbeidende FoU-miljøer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 21.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.