Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Hovedmål

BIA skal, innenfor programmets ansvarsområde, bidra til størst mulig bærekraftig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter og deres samarbeidende FoU-miljøer.