Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Delmål

Gjennom prosjektstøtte og andre tiltak vil programmet bidra til:

  • nye eller sterkt forbedrede prosesser, produkter, tjenester og forretningsmodeller
  • mer grønn innovasjon for bærekraftig omstilling av næringslivet
  • økt samarbeid om innovasjon mellom bedrifter og FoU-institusjoner og bedrifter seg imellom
  • nye internasjonale partnerskap
  • nye deltagere og forsterkede samarbeidsforbindelser i FoU-prosjekter
  • økt bevissthet blant bedrifter og investorer om FoU som konkurransefortrinn
  • å utløse privat kapital for å realisere innovasjon i bedrifter
  • ny innovasjonsrettet FoU-kompetanse i norsk næringsliv
  • ny innovasjonsrettet kompetanse i norske FoU-institusjoner

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 19.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.