Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Arbeidsdeling nasjonalt og internasjonalt

Norsk deltagelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, samt annet internasjonalt samarbeid, inngår i porteføljen som porteføljestyret har ansvaret for.