Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Arbeidsdeling nasjonalt og internasjonalt

Norsk deltagelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, samt annet internasjonalt samarbeid, inngår i porteføljen som porteføljestyret har ansvaret for.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 00.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.