Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

SkatteFUNN

SkatteFUNN-prosjekter merkes med næringsområder, men med en annen inndeling enn totalporteføljen og er derfor presentert her.

Samlet budsjettert skattefradrag gjennom SkatteFUNN var på ca. 6100 MNOK i 2018. 7703 prosjekter var godkjent. Antall prosjekter gikk noe ned i 2019 til 7130 prosjekter med et budsjettert skattefradrag på ca. 5800 MNOK. Fordeling av skattefradraget på næringsområder i 2019 er vist i figur 8, og den viser at IKT-næringen får det største fradraget. Helsenæringen kommer som nr. 3. Inndelingen i næringsområder er annerledes enn i Forskningsrådets merkesystem, slik at dataene ikke er direkte sammenliknbare.

Figur 8: Budsjetterte skattefradrag i MNOK i 2019 for de ulike næringsområdene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 00.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.