Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Samarbeid

Type og omfang av samarbeid kan foreløpig bare hentes frem for investeringsporteføljen. Antall aktive prosjekter i 2019 i budsjettformålene i investeringsporteføljen:

  • BIA 270
  • EUROSTARS 85
  • FORNY 143
  • FORREGION 28

Tabell 3 viser type og omfang av samarbeid for investeringsporteføljen.

Tabell 3: Type og omfang av samarbeid i de aktive prosjektene for investeringsporteføljen 2019.

Eksempel på hvordan tabellen skal leses: for prosjekter i BIA der næringsliv er prosjektansvarlig (kontraktspartner) er det 21 prosjekter som samarbeider med helseforetak, 159 som samarbeider med instituttsektoren, 85 med UoH-sektoren, 130 som samarbeider med andre bedrifter. 54 prosjekter har formelle samarbeidspartnere i utlandet. I 22 prosjekter inngår øvrige samarbeidspartnere.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 00.49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.