Porteføljeplan for Hav

Vedlegg 1

Overordnet målbilde for porteføljen hav

Figurene viser relevans av Forskningsrådets målbilde for de enkelte porteføljene i porteføljen for hav.

Relevans av Forskningsrådets målbilde på Hav for de enkelte porteføljene i porteføljen for hav.

blobid0.png

Relevans av Forskningsrådets målbilde på Grønt skifte og Teknologi og digitalisering for de enkelte porteføljene i porteføljen for hav.

image1d9db.png