Porteføljeplan for Hav

Vedlegg 1

Overordnet målbilde for porteføljen hav

Figurene viser relevans av Forskningsrådets målbilde for de enkelte porteføljene i porteføljen for hav.

Relevans av Forskningsrådets målbilde på Hav for de enkelte porteføljene i porteføljen for hav.

Relevans av Forskningsrådets målbilde på Grønt skifte og Teknologi og digitalisering for de enkelte porteføljene i porteføljen for hav.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 19.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.