Porteføljeplan for Hav

Vedlegg 3

Illustrasjon av intervensjonslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen for hav

For oversiktens skyld er det i illustrasjonen brukt overordnete formuleringer. Se teksten for fullstendige og mer detaljerte beskrivelser.

image05lh.png