Porteføljeplan for Hav

Vedlegg 3

Illustrasjon av intervensjonslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen for hav

For oversiktens skyld er det i illustrasjonen brukt overordnete formuleringer. Se teksten for fullstendige og mer detaljerte beskrivelser.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 21.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.