Porteføljeplan for Hav

Vedlegg 2

Havbruksporteføljen - detaljert oversikt over definerte indikatorer

Indikatorer for virkninger og samfunnseffekter av havbruksporteføljen:

Virkninger

Samfunnseffekter

Havbruksteknologi:

 • Beskrivelse av standard produksjonsteknologi
 • Smoltproduksjon
  • Smolt-størrelse inkl. andel storsmolt
  • Andel vår/høst smolt
  • Andel anlegg/produksjon med resirkuleringsteknologi
  • Standard produksjonsantall
 •  Matfiskproduksjon
 • Beskrivelse av standard teknologi, produksjonsvolum,
 • Ant lokaliteter med 50-årsbølgen med Hs over 4,4 m
 • Elektrifiserte anlegg / service- og brønnbåter
 • Andel lukket teknologi
 • Standard fôringsteknologi
 • Standard teknologi for renhold/dødfiskhåndtering
 • Standard teknologi ang forhindring av lusepåslag (andel med skjørt, e.l.)
 • Rensefisk: antall satt ut av de ulike arter
 • Standard teknologi for avlusing
 • Bruk av kjemikalier i produksjon (begroingshindrende, vaskemidler etc.)
 • HLM
  • Antall ulykker

Foredlingsteknologi:

 • Antall foredlingsbedrifter i Norge
 • Andel laks og ørret foredlet i Norge
 • Fordeling fersk vs. fryst eller bearbeidet laks
 • Bioprosessanlegg knyttet til havbruksprodukter

Fôrråvarer:

 • Sammensetning hovedkomponenter
 • Råvaresammensetning
 • Status nye råvarer som krill, mikroalger, GMO planter, insekt m.m.

Sjømat og helse:

 • Kostholdsråd fisk
 • n-3 nivå i laks
 • forekomst listeria/salmonella m.m.

Verdi:

 • Eksport (verdi og volum)
 • Omsetning (verdi)
 • Arbeidsplasser
 • Verdi ringvirkninger
 • Arbeidsplasser ringvirkninger
 • Eierskap – produksjon fordelt på størrelse aktør o.l.
 • Miljøstatus / utslipp m.m. / MOM
 • Antall konsesjoner (aktive / arter)
 • Rømmingstall

Samfunnsaksept:

 • Antall innsigelser mot havbrukslokaliteter
 • Konfliktnivå/Mediabildet
 • Sameksistens fiskeri og havbruk
 • Konsumentundersøkelser/ renomme-undersøkelser

Forvaltning:

 • Kvalitativ beskrivelse av forvaltningsregimet
 • Hvem gir tillatelser – hvilken prosess – ulike arter
 • Regelverk knyttet til akvakultur (helse/miljø m.m.)

Marked:

 • Snittpriser laks, ørret,
 • Oversikt over volum laks til ulike markeder
 • Hvilke markeder – volum laks og ørret
 • Hvilke markeder – andre arter
 • Oversikt over standard produksjonskostnader (fordeling)
 • Snittpriser kveite, piggvar, blåskjell, tare, rensefisk
 • Andel eksport av laks

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 05.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.