Porteføljeplan for Hav

Maritim portefølje

Følgende tiltak vil bli iverksatt for møte de definerte brukermålene innenfor maritim portefølje:

Delmål 
(brukermål)

Egne tiltak

Forventes oppnådd gjennom øvrig innsats

Økt konkurranseevne

Styrket omstillingsevne

Forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljø og næringen

Gjennom forskning bidra til ny kompetanse og innovasjoner innenfor de tematisk prioriterte områdene:

  • Muligheter i havnæringene
  • Autonome og fjernstyrte fartøy
  • Digitalisering av maritim næring
  • Klima- og miljøvennlig maritim virksomhet
  • Sikkerhet til havs
  • Nordområdene

Lyse ut innovasjonsprosjekter for næringslivet (IP-N)

Lyse ut Kompetanse og samarbeidsprosjekter (KSP)

Lyse ut Arrangementsstøtte

Mobilisere og veilede søkere

Utlysninger av generelle virkemidler i Forskningsrådet, som SFI, SFF, FORINFRA

Samarbeid og arbeidsdeling med porteføljer som grenser opp mot maritim portefølje. Særlig relevant er miljøvennlig energi og transport, samt muliggjørende teknologier, der IKT er viktigst.

SkatteFUNN er viktig for maritim næring

EU's rammeprogram gir norske aktører gode muligheter til delta i viktig maritim forskning på den Europeiske arenaen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 21.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.