Porteføljeplan for Hav

Havteknologiporteføljen

Følgende tiltak vil bli iverksatt for møte de definerte brukermålene innenfor havteknologiporteføljen:

Delmål
(brukermål)

Egne tiltak

Forventes oppnådd gjennom øvrig innsats

Norske forskningsmiljøer oppnår økt kunnskap om havets økosystemer gjennom bruk av ny teknologi.

Norsk offentlig forvaltning anvender teknologi til bærekraftig forvaltning av norske hav- og kystområder.

Norske havnæringer driver bærekraftig ressursutnyttelse.

Norske forskningsmiljøer og havnæringer utvikler og leverer nye grønne energi- klima- og miljøteknologier.

Norske havnæringer er gjennom forskning, utvikling og innovasjon av bærekraftige teknologier konkurransedyktige i et globalt marked.

Norske forsknings- og teknologimiljøer utvikler og leverer teknologier som løser de globale samfunnsutfordringene.

Norske forskningsmiljøer og næringsliv deler aktivt kompetanse og teknologi.

Utlysning av nasjonale midler til forvaltningsrettet teknologi-forskning. Flere søknadstyper.

Utlysning av nasjonale midler til næringsrettet teknologi-forskning. Flere søknadstyper.

Prioritere i nasjonale utlysninger teknologiprosjekter som skal utvikle løsninger for å møte globale samfunnsutfordringer.

Prioritere i nasjonale utlysninger teknologiprosjekter som har som mål å utvikle energi-, klima- og miljøløsninger til globale markeder.

Utlysning av nasjonale midler til næringsrettet forskning der kompetanse- og teknologi-overføring mellom havnæringene inngår; Kompetanse og Innovasjonsprosjekter.

Deltagelse i internasjonale utlysninger som har som mål å utvikle teknologi som skal levere grønne energi-, klima- og miljøløsninger f.eks. i Horisont Europa.

Delta i internasjonale utlysninger for utvikling av teknologi i havnæringene som vil løse globale samfunnsutfordringer, f.eks. i Horisont Europa.

Deltagelse i Partnerskap i HEU.

Sette av midler for implementering av resultater

Utlysning av nasjonale midler til næringsrettet teknologiforskning inngår i utlysninger i PSPETROLE og PSENERGI.

PSPETROLE og PSENERGI deltar i utlysning der kompetanse- og teknologioverføring mellom havnæringene inngår.

Deltagelse fra PSPETROLE og PSENERGI i internasjonale utlysninger som har som mål å utvikle teknologi som kan løse de globale bærekraftsutfordringene.

Deltagelse fra PSPETROLE og PSENERGI i internasjonale utlysninger som har som mål å utvikle teknologi som skal levere grønne energi-, klima- og miljøløsninger.

Synliggjøre betydning av grønne energi-, klima- og miljøløsninger i JPI Oceans strategi og i utlysninger der JPI Oceans er involvert.

Synliggjøre betydning av globale samfunns-utfordringer i JPI Oceans strategi og i utlysninger der JPI Oceans er involvert.

Skattefunn

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 21.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.