Porteføljeplan for Hav

Overordnede mål og prioriteringer

De overordnede målene og prioriteringene for havporteføljen tar utgangspunkt i målbildet til Forskningsrådets strategi (2020), supplert med sektorpolitiske, nasjonale og globale ambisjoner relatert til hav. Kunnskapen utviklet i porteføljen brukes som faglig grunnlag for å realisere nasjonale og internasjonale mål og forpliktelser.

I det følgende er sentrale dokumenter som har påvirket og vil påvirke forskning på hav og kyst omtalt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. januar 2022, 00.13 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.