Investeringsplanen for Hav

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2021
(stikkord)

Budsjett 2021
(beløp)*

Planlagt 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

Innovasjonsprosjekter

Tematisk åpen.

Prosjekter må bidra utvikling og utveksling av kompetanse og/eller teknologi på tvers av havnæringene

8

8

8

Internasjonalt samarbeid

ERA-Net MarTERA

Partnerskap HEU

5

 

5

 

5

Annet

SFI**

3

3

3

SUM

 

16

16

16

* Midler tilgjengelig for 2021 er allerede forpliktet gjennom IP-N utlysning 2020, og midler utlyst i 2021 vil bli utløst i 2022.
**Gjelder SFI 309281 Floating structures for the next generation ocean industries ledet av SINTEF OCEAN som allerede bevilget støtte. Midlene angitt for denne SFIen vil m.a.o ikke lyses ut, men er lagt inn for helhetens skyld.