Investeringsplan 2022-2024

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering
(stikkord)

Planlagt utlysning 2022
mill. kr.*

Planlagt utlysning 2023
mill. kr

Planlagt utlysning 2024
mill. kr

Innovasjonsprosjekter

Tematisk åpen.

Prosjekter må bidra utvikling og utveksling av kompetanse og/eller teknologi på tvers av havnæringene

8

8

8

Internasjonal utlysning

Partnerskap HEU**

5

5

5

Annet

SFI***

3

3

3

SUM

 

16

16

16

* Midler tilgjengelig for 2022 er allerede forpliktet gjennom IP-N utlysning 2021, og midler utlyst i 2023 vil bli utløst i 2024.

** Antar kun deltagelse fra budsjettformålet i en utlysning under HEU, tallene vil korrigeres når det er kjent hvilke utlysninger som blir lagt ut.

***Gjelder SFI 309281 Floating structures for the next generation ocean industries som allerede bevilget støtte. Midlene angitt for denne SFIen vil m.a.o ikke lyses ut, men er lagt inn for helhetens skyld.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 21.20 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.