Investeringsplan 2022-2024

Tiltaksplan

Investeringsplanen for tverrgående satsning på havteknologi legger opp til en videreføring av nasjonale utlysninger innenfor innovasjonsprosjekter for næringslivet (IP-N). Det er satt av finansiering av porteføljen til en SFI som har oppstart i 2021 og som løper i 5+3 år fremover. Det er videre satt av deltagelse i EUs rammeprogram Horisont Europa.

Tiltakene møter følgende brukermål definert for porteføljen havteknologi:

  • Norske forskningsmiljøer oppnår økt kunnskap om havets økosystemer gjennom bruk av ny teknologi. 
  • Norsk offentlig forvaltning anvender teknologi til bærekraftig forvaltning av norske hav- og kystområder.  
  • Norske forskningsmiljøer og næringsliv deler aktivt kompetanse og teknologi. 
  • Norske havnæringer driver bærekraftig ressursutnyttelse. 
  • Norske forskningsmiljøer og havnæringer utvikler og leverer nye grønne energi- klima- og miljøteknologier. 
  • Norske havnæringer er gjennom forskning, utvikling og innovasjon av bærekraftige teknologier konkurransedyktige i et globalt marked.  
  • Norske forsknings- og teknologimiljøer utvikler og leverer teknologier som løser de globale samfunnsutfordringene. 

Tilgjengelig budsjett er angitt i hele millioner og tar som utgangspunkt nullvekst i investeringsplanens og langtidsbudsjettets løpetid.

Tiltakene gjennomføres i form av nasjonale og internasjonale utlysninger på næringsrettet forskning der kompetanse- og teknologi-overføring mellom havnæringene inngår.

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Planlagt utlysning 2022*
mill. kr.

Planlagt utlysning 2023
mill. kr

Planlagt utlysning 2024
mill. kr

Utlysning av nasjonale midler til næringsrettet forskning der kompetanse- og teknologi-overføring mellom havnæringene inngår.

Norske forskningsmiljøer oppnår økt kunnskap om havets økosystemer gjennom bruk av ny teknologi.

Norsk offentlig forvaltning anvender teknologi til bærekraftig forvaltning av norske hav- og kystområder.

Norske forskningsmiljøer og næringsliv deler aktivt kompetanse og teknologi

Norske havnæringer driver bærekraftig ressursutnyttelse.

Norske forskningsmiljøer og havnæringer utvikler og leverer nye grønne energi- klima- og miljøteknologier.

Norske havnæringer er gjennom forskning, utvikling og innovasjon av bærekraftige teknologier konkurransedyktige i et globalt marked.

Norske forsknings- og teknologimiljøer utvikler og leverer teknologier som løser de globale samfunnsutfordringene. 

 IP-N

SFI**

8

3

8

3

8

3

Deltagelse i internasjonale utlysninger til næringsrettet forskning der kompetanse- og teknologi-overføring mellom havnæringene inngår.

Internasjonal utlysning***

5

5

5

SUM

 

 

16

16

16

*Midler tilgjengelig for 2022 er allerede forpliktet gjennom IP-N utlysning

**Gjelder SFI 309281 Floating structures for the next generation ocean industries ledet av SINTEF OCEAN som allerede bevilget støtte. Midlene angitt for denne SFIen vil m.a.o ikke lyses ut, men er lagt inn for helhetens skyld.

*** Deltagelse i internasjonale utlysninger antas å gjelde for deltagelse i 1 utlysning i Horisont Europa, hvilket år er per dato ikke klarlagt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 21.20 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.