Investeringsplan 2022-2024

Investeringsplan for budsjettformålet Tverrgående satsing på havteknologi

Forskningsrådet startet en rettet innsats på havteknologi i 2014, og relevante budsjettformål har deltatt i en felles koordinert utlysning på havteknologi i perioden 2016 – 2019, der samlet utlyst beløp har ligget på ca. 95-100 mill. kroner årlig. Midlene ble da utlyst som Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N) innenfor det enkelte budsjettformål, som også har behandlet søknader og fulgt opp prosjektene som er innvilget støtte.

Forskningsrådet har siden 2019 blitt tildelt midler fra NFD øremerket utvikling og utveksling av kompetanse og teknologi på tvers av havnæringene, dvs. maritim næring, havbruk, fiskeri, offshore olje, gass og fornybar energi, og nye havbaserte næringer. Forskningsrådets Hovedstyre har lagt ansvaret for at midlene kommer til anvendelse til porteføljestyret for Hav. Midlene har primært blitt lyst som Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N), og blitt fordelt på de IP-N søknadene som har høyest relevans for utlysningen av tverrgående satsning på havteknologi, og som samtidig har høy kvalitetsvurderingen uavhengig av søknadens tilhørighet til budsjettformål.

Fra 2021 så har deler av midlene gått til delfinansiering av en SFI. I 2021 ble det videre allokert midler fra budsjettformålet til delfinansiering av norsk deltagelse i utlysning i ERA-Net MarTERA - marine and maritime technology for a new ERA.

Følgende investeringsplan gjelder for anvendelse av midler bevilget av NFD til Forskningsrådets tverrgående satsning på havteknologi.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 01.44 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.