Investeringsplanen for Hav

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2021
(stikkord)

Budsjett 2021
(beløp)

Planlagt 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

KSP-Samarbeid

Alle tema

55

50

50

Innovasjonsprosjekter

IP-N

Alle tema

90

85

85

Demo-prosjekter

IP-D

Klima og miljøvennlig maritim virksomhet/Grønn skipsfart

35

30

30

Koordinering og støtte

Alle tema

1

1

1

Internasjonalt samarbeid

Alle tema

10

5

5

Annet

 

     

SUM

 

191

171

171