Investeringsplanen for Hav

Tiltaksplan

Tiltak A
Kompetanseprosjekt og samarbeidsprosjekt (KSP-S) skal bidra til å bedre samspillet og kunnskapsoverføringen mellom FoU-miljøene og næringen og bidra til utdanning av nye forskere.
Tiltak B
Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N) det viktigste virkemiddelet for å bidra til økt verdiskaping og styrket omstillingsevne.
Tiltak C
Demonstrasjonsprosjekter vi kunne øke innovasjonstakten og kvalifisere produkter for markedet, noe som vil bidra til økt verdiskaping og styrket omstillingsevne. For å oppnå mere klima og miljøvennlig maritim virksomhet (grønn skipsfart) vil det være nyttig med Demo-prosjekter rettet mot teknologi som reduserer utslipp til luft og vann og bidrar til utvikling av mer energieffektive skip samt nye energibærere.
Tiltak D
Arrangementsstøtte rettet mot forskningsformidling og kunnskapsutveksling vil bidra til å bedre samspillet og kunnskapsoverføringen mellom FoU-miljøene og næringen.
Tiltak E
Internasjonalt samarbeid vil bidra til alle brukermålene. MarTERA planlegger å ha sin fjerde og siste utlysning i 2021. Det er sannsynlig at temaene i MarTERA vil bli videreført i det europeiske partnerskapet Blue Economy.

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Budsjett 2021
(beløp)

Planlagt 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

Tiltak A

Forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljø og næringen.

KSP-S

55

50

50

Tiltak B

Økt konkurranseevne.

Styrket omstillingsevne.

IP-N

90

85

85

Tiltak C

Økt konkurranseevne.

Styrket omstillingsevne.

Grønn skipsfart

IP-Demo

35

30

30

Tiltak D

Forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljø og næringen.

KOS

1

1

1

Tiltak E

Alle

Internasjonalt samarbeid

10

5

5

SUM

 

 

191

171

171