Investeringsplan 2022-2024

Tiltaksplan

Tiltak A

Kompetanseprosjekt og samarbeidsprosjekt (KSP-S) skal bidra til å bedre samspillet og kunnskapsoverføringen mellom FoU-miljøene og næringen og bidra til utdanning av nye forskere.

For 2022 vil utlysningen av KSP-S være rettet mot digitalisering av maritim næring inkludert autonome skip og klima- og miljøvennlig maritim virksomhet (grønn skipsfart)

Tiltak B

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N) skal bidra til økt verdiskaping og styrket omstillingsevne.

Tiltak C

Demonstrasjonsprosjekter vil kunne øke innovasjonstakten og kvalifisere produkter for markedet, noe som vil bidra til økt verdiskaping og styrket omstillingsevne. Det vil bli vurdert om dette skal lyses ut særskilt i 2023 og 2024.

Tiltak D

Arrangementsstøtte rettet mot forskningsformidling og kunnskapsutveksling vil bidra til å bedre samspillet og kunnskapsoverføringen mellom FoU-miljøene og næringen.

Tiltak E

Internasjonalt samarbeid vil bidra til alle brukermålene. MarTERA hadde sin fjerde og siste utlysning i 2021. Det er mulig at temaene i MarTERA vil bli videreført i det europeiske partnerskapet Blue Economy. Hvis dette skulle bli aktuelt, settes det av midler for dette i 2023 og 2024.

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Planlagt utlysning 2022
mill. kr.

Planlagt utlysning 2023
mill. kr

Planlagt utlysning 2024
mill. kr

Tiltak A

Forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljø og næringen.

Digitalisering

Grønn skipsfart

KSP-S

25

60

60

Tiltak B

Økt konkurranseevne.
Styrket omstillingsevne.

IP-N

35

60

60

Tiltak C

Økt konkurranseevne.
Styrket omstillingsevne.

IP-Demo

 

25

25

Tiltak D

Forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljø og næringen.

KOS

1

1

1

Tiltak E

Alle

Internasjonalt samarbeid

 

5

5

SUM

 

 

61

151

151

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 01.38 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.