Investeringsplan 2022-2024

Investeringsplan for budsjettformålet MAROFF

Basert på overordnede mål og prioriteringer gitt i føringer i tildelingsbrev og Forskningsrådets strategi, har porteføljeplanen følgende hovedmål (samfunnsmål) for den maritime porteføljen:

 • Økt verdiskaping for den maritime næringen.
 • Mindre miljøbelastning fra maritim virksomhet.
 • En sikker maritim næring.

Og følgende delmål (brukermål):

 • Økt konkurranseevne.
 • Styrket omstillingsevne.
 • Forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljø og næringen.
 • Gjennom forskning bidra til ny kompetanse og innovasjoner innenfor de tematisk prioriterte områdene

Målene vil bli oppnådd ved følgende tiltak:

 • Lyse ut innovasjonsprosjekter for næringslivet (IP-N).
 • Lyse ut Kompetanse og samarbeidsprosjekter (KSP-S).
 • Lyse ut Arrangementsstøtte.
 • Mobilisere og veilede søkere.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 01.26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.