Investeringsplan 2022-2024

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2022
(stikkord)

Planlagt utlysning 2022
mill. kr.

Planlagt utlysning 2023
mill. kr

Planlagt utlysning 2024
mill. kr

Forskerprosjekter, fornyelse

 

64

 

 

Forskerprosjekter, Unge forskertalenter

 

16

Samlet 122*

Samlet 122*

Samarbeidsprosjekt (KSP-S)

 

22

   

Kommersialiserings-prosjekter

 

     

Innovasjonsprosjekter i næringslivet

 

40

40

40

Forskningssentre

 

     

Infrastruktur

 

     

Koordinering og støtte

Arrangementsstøtte og mobilitetsstipend

3

3

3

Internasjonalt samarbeid

ERA-net BlueBio ev. annet internasjonalt samarbeid

 

15

 

15

 

15

Annet/ikke avklart*

Bioøkonomi handlingsplan

20

15

15

SUM

 

180

195

195

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 12.30 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.