Investeringsplan 2022-2024

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2022
(stikkord)

Planlagt utlysning 2022
mill. kr.

Planlagt utlysning 2023
mill. kr

Planlagt utlysning 2024
mill. kr

Forskerprosjekter, fornyelse

 

64

 

 

Forskerprosjekter, Unge forskertalenter

 

16

Samlet 122*

Samlet 122*

Samarbeidsprosjekt (KSP-S)

 

22

   

Kommersialiserings-prosjekter

 

     

Innovasjonsprosjekter i næringslivet

 

40

40

40

Forskningssentre

 

     

Infrastruktur

 

     

Koordinering og støtte

Arrangementsstøtte og mobilitetsstipend

3

3

3

Internasjonalt samarbeid

ERA-net BlueBio ev. annet internasjonalt samarbeid

 

15

 

15

 

15

Annet/ikke avklart*

Bioøkonomi handlingsplan

20

15

15

SUM

 

180

195

195

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 17.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.