Investeringsplanen for Hav

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2021
(stikkord)

Budsjett 2021
(beløp)

Planlagt 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

Forskerprosjekter

Ungeforskertalenter

 

Samlet

Samlet

Samlet

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

100

95

95

Kommersialiserings-prosjekter

 

     

Innovasjonsprosjekter

 

40

40

40

Forskningssentre

 

     

Infrastruktur

 

     

Koordinering og støtte

Arrangementsstøtte og mobilitetsstipend

3

3

3

Internasjonalt samarbeid

ERA-net BlueBio

Annet internasjonalt samarbeid

10

5

10

5

 

15

Annet

Bioøkonomi handlingsplan

7

12

12

SUM

 

165

165

165

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. januar 2022, 02.50 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.