Investeringsplan 2022-2024

Investeringsplan for budsjettformålet HAVBRUK

Budsjettformålet HAVBRUK er Forskningsrådets viktigste virkemiddel innenfor havbruksrelatert forskning, med en samlende og koordinerende rolle innenfor denne satsingen. HAVBRUK er et sentralt virkemiddel innenfor Forskningsrådets satsing på blå bioøkonomi og programmet vil følge opp Forskningsrådets strategi for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.

Norge har i dag en meget sterk posisjon og står godt rustet til å møte de store kommersielle, samfunnsmessige og forskningsmessige mulighetene havbruksnæringen står overfor. Flere utredninger og nasjonale strategier peker på et stort potensial for videre vekst i næringen. HAVBRUK skal bidra med kunnskap som gjør det mulig for Norge – som eksportør av laks og andre sjømatprodukter, og som leverandør av kunnskap, utstyr og teknologi – å nå de ambisiøse vekstmålene, samtidig som miljøet ivaretas.

Budsjettformålet HAVBRUK har som hovedmål er å levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst og utvikling i norsk havbruksnæring, og sikre og videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor havbruksforskning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 15.41 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.