Investeringsplan 2022-2024

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2021
(stikkord)

Planlagt utlysning 2022
mill. kr.

Planlagt utlysning 2023
mill. kr

Planlagt utlysning 2024
mill. kr

Forskerprosjekter

 

60

Samlet

Samlet

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

20

105

95

Innovasjonsprosjekter

 

20

20

20

Forskningssentre

 

   

 

Infrastruktur

 

   

 

Koordinering og støtte

Arrangementsstøtte og mobilitetsstipend

3

3

3

Internasjonalt samarbeid

ERA-net BlueBio

Annet internasjonalt samarbeid

10

8

 

18

 

18

Annet

Bioøkonomi handlingsplan

18

8

8

SUM

 

139

154

144

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 15.48 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.