Investeringsplanen for Hav

Utlysningsplan

 

Søknadstype

Prioritering 2021
(stikkord)

Budsjett 2021
(beløp)

Planlagt 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

Forskerprosjekter

 

Samlet

Samlet

Samlet

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

105

95

95

Innovasjonsprosjekter

 

20

20

20

Forskningssentre

       

Infrastruktur

       

Koordinering og støtte

Arrangementsstøtte og mobilitetsstipend

2

2

2

Internasjonalt samarbeid

ERA-net BlueBio

Annet internasjonalt samarbeid

10

8

10

8


15

Annet

Bioøkonomi handlingsplan

8

8

8

SUM

 

153

143

140