Ta del i havforskningstiåret

Alle kan ta del i havforskningstiåret. Du kan bli med i digitale nettverk, delta på arrangementer og få godkjent ulike tiltak og prosjekter. Du kan søke på utlysninger for å forske fram ny kunnskap eller ta i bruk løsninger som sikrer at vi oppnår havet vi ønsker. Du kan også delta gjennom å øke din kunnskap om havet og å ta i bruk løsninger som sikrer at vi får havet vi vil ha.

Svalbard-landskap. Foto: Marianne Johansen

Global Stakeholder Forum

Alle kan bli en del av havforskningstiåret ved å engasjere seg i det digitale havforskningstiårsnettverket Global Stakeholder Forum. Det kan du gjøre  ved å lage en profil på The Ocean Decade Global Stakeholder Forum.

Utlysninger internasjonalt

Internasjonalt legges det opp til fire ulike typer “decade actions”:

  1. Programmer er store, flerårige og multinasjonale initiativ som vil inneholde prosjekter, aktiviteter og bidrag. Programmer vil bli gjennomført på globalt eller regionalt (havområde f.eks.) nivå. Et program vil, typisk, være interdisiplinært.
  2. Prosjekter har kortere varighet og vil typisk rette seg mot et mer spesifikt forskningsfelt og vil ofte, men ikke alltid, være en del av programmene som har blitt “godkjent”.
  3. Aktiviteter kan være enkeltarrangement som workshops, konferanser, kommunikasjonskampanjer o.l. De kan også inngå i et program eller være enkeltstående arrangementer.
  4. Bidrag er in-kind eller finansielle ressurser for å gjennomføre “Decade actions” eller støtte koordineringen av tiåret.

Havforskningstiåret vil ha utlysninger flere ganger i året, der man kan søke om å bidra med de ulike formene for “decade actioins”. Man søker ikke om å få penger, men søker om å få godkjent handlingen.

Følg med på OceanDecade.org.

Utlysninger nasjonalt

Nasjonalt vil Forskningsrådet gjennomføre utlysninger. Utlysningene vil bli publisert på våre utlysningssider. Størrelse og tema vil avhenge av finansiering. Første utlysning ble lansert oktober 2021. Mer informasjon om våre utlysninger finner du på våre utlysningssider.

Elementer som er sentralt i tiåret bli sentralt i utlysningene, det gjelder tverrfaglighet, samarbeid på tvers av sektorer og mellom land.
Vi ønsker også å ta utgangspunkt i ett eller flere av områdene i satsingsforslaget når vi utformer utlysningene.

8. juni 2021 fikk Forskningsrådet godkjent Values of the Ocean som et offisielt bidrag til FNs havforskningstiår. Les mer om programmet her.

Flere måter å engasjere seg på

Det er også flere måter å engasjere seg i havforskningstiåret. Få oversikt over flere måter å delta på i brosjyren Join the Movement (pdf).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 04.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.