Utlysninger i Havforskningstiåret

I havforskningstiåret legges det opp til både internasjonale utlysninger fra havforskningstiåret sentralt og nasjonale utlysninger.

Svalbard-landskap. Foto: Marianne Johansen

Internasjonalt

Internasjonalt legges det opp til fire ulike typer “decade actions”:

  1. Programmer er store, flerårige og multinasjonale initiativ som vil inneholde prosjekter, aktiviteter og bidrag. Programmer vil bli gjennomført på globalt eller regionalt (havområde f.eks.) nivå. Et program vil, typisk, være interdisiplinært.
  2. Prosjekter har kortere varighet og vil typisk rette seg mot et mer spesifikt forskningsfelt og vil ofte, men ikke alltid, være en del av programmene som har blitt “godkjent”.
  3. Aktiviteter kan være enkeltarrangement som workshops, konferanser, kommunikasjonskampanjer o.l. De kan også inngå i et program eller være enkeltstående arrangementer.
  4. Bidrag er in-kind eller finansielle ressurser for å gjennomføre “Decade actions” eller støtte koordineringen av tiåret.

Havforskningstiåret vil ha utlysninger flere ganger i året, der man kan søke om å bidra med de ulike formene for “decade actioins”. Man søker ikke om å få penger, men søker om å få godkjent handlingen.

Følg med på OceanDecade.org.

Nasjonalt

Nasjonalt planlegger Forskningsrådet å gjennomføre utlysninger. Utlysningene vil bli publisert på våre utlysningssider. Størrelse og tema vil avhenge av finansiering. Første utlysning planlegges fra 2022.

Elementer som er sentralt i tiåret bli sentralt i utlysningene, det gjelder ting som tverrfaglighet, samarbeid på tvers av sektorer og mellom land.
Vi ønsker også å ta utgangspunkt i ett eller flere av områdene i satsingsforslaget når vi utformer utlysningene.

8. juni 2021 fikk Forskningsrådet godkjent Values of the Ocean som et offisielt bidrag til FNs havforskningstiår. Les mer om programmet her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.22 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.