Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Energi og lavutslipp

Porteføljen innenfor energi og lavutslipp favner bredt og dekker alle bransjer, næringer og sektorer som bruker fornybar energi eller produserer varme og/eller elektrisitet. I tillegg er offentlig forvaltning en viktig bruker av forsknings- og innovasjonsinnsatsen. Interesseorganisasjoner er representert i en rekke av prosjektene som representanter for innbyggere og ulike interessegrupper.

Innenfor delportefølje energi og lavutslipp vil porteføljestyret prioritere

  • å bygge kunnskap og kompetanse for næringslivet
  • å bygge kunnskap og kompetanse for offentlig sektor
  • brukermedvirkning i store deler av porteføljen og samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, næringslivet, innbyggerne og offentlig sektor
  • forskning på kontroversielle temaer med behov for uavhengighet av brukere.