Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

By

For by vil porteføljestyret prioritere følgende (ikke prioritert rekkefølge):

  • bredt tverrfaglig og flerfaglig samarbeid, brukerinvolvering og samskaping mellom forskningsinstitusjoner, næringslivet, innbyggerne og offentlig sektor
  • samordne innsats med andre porteføljer og bidra til at byforskningen finansiert av Forskningsrådet blir tydelig
  • få offentlig sektor, som en viktig bruker og premissleverandør, med i prosjekter sammen med forskningsmiljøer og næringslivet.