Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Faglige prioriteringer

Porteføljen innenfor energi, transport og lavutslipp er sektorovergripende og omfatter ulike fagområder og teknologier avhengig av hvilke tema det forskes på. Porteføljen omfatter teknologiske, samfunnsvitenskapelige, naturvitenskapelige, juridiske og humanistiske forskningsmiljøer, og innebærer i mange tilfeller en tverrfaglig og flerfaglig tilnærming. Porteføljestyret prioriterer ikke spesifikke fagområder, og det er de tematiske prioriteringene som er førende for hvilke faglige og teknologiske tilnærminger porteføljen vil inneholde.

Porteføljen har følgende faglige prioriteringer:

  • Teknologisk forskning som kan bidra til omstilling mot nullutslippssamfunnet, nye transportløsninger og som stimulerer utvikling av grønn konkurransekraft.
  • Samfunnsvitenskapelig, juridisk og humanistisk forskning som kan bidra til en demokratisk og inkluderende omstilling, nye transportløsninger og grønn konkurransekraft.
  • Naturvitenskapelig forskning som vil bidra til en bærekraft forvaltning og bruk av naturressursene.
  • Tverrfaglig, multidisiplinær forskning for kombinasjonen av nye perspektiver, disipliner og tilnærminger.