Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Brukermål

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe aktørene i forskningsinstitusjonene, næringslivet, offentlige sektor og sivilsamfunnet sammen for å skape banebrytende og nyttig forskning og innovasjon. I porteføljen for energi, transport og lavutslipp er følgende aktører særlig viktige:

  • Næringslivet er en svært bred aktørgruppe som består av et spekter av brukere og leverandører. Store deler av næringslivet må omstille seg og ta i bruk nye løsninger innenfor energi og transport.
  • Offentlig sektor har flere viktige roller, både som aktør i markedet gjennom eget innovasjonsarbeid, som innkjøper og investor i infrastruktur, og som premissgiver. Offentlig sektors virkemidler spenner vidt; fra økonomiske (skatt, subsidier) og reguleringer (påbud, forbud, konsesjoner og arealplaner) til informasjonsvirksomhet.
  • Forsknings- og utdanningsmiljøer leverer forskning, tjenester og løsninger, og utdanner relevant kompetanse, nasjonalt og internasjonalt. Tett samspill mellom forskere, studenter, offentlig forvaltning og næringslivet er nødvendig.
  • Interesseorganisasjoner, forbrukere og innbyggere kan både fremskynde og hindre omstilling. Befolkning og interesseorganisasjoner må ønske - og få mulighet til - å påvirke og sette premisser for samfunnsutviklingen.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 08.30 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.