Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Prioriterte forskningsarter (FoUoI-verdikjede)

Porteføljen strekker seg over hele FoUoI- verdikjeden med en tyngde på anvendt forskning. Den samlede aktiviteten i porteføljen skal dekke strategisk grunnforskning, kunnskap- og kompetansebygging, anvendt forskning, teknologiutvikling og pilotering av teknologi. Fordelingen mellom virkemidler reflekterer at porteføljen omfatter både marginale og større og mer transformative omstillinger av samfunn og teknologi.