Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Prioriterte anvendelsesområder

Forskningen i porteføljen retter seg mot strategisk grunnforskning, kompetanseoppbygging i forskningsmiljøene og mot innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. Den omfatter også kunnskapsutvikling for forvaltningen, beslutningstakere og befolkning.

Porteføljestyret vil prioritere (ikke prioritert rekkefølge)

  • bredt tverrfaglig og flerfaglig samarbeid, brukerinvolvering og samskaping mellom forskningsinstitusjoner, næringslivet, innbyggerne og offentlig sektor
  • å bygge sterke kunnskapsmiljøer innen porteføljens ansvarsområde
  • å bygge kunnskap og kompetanse for næringslivet og offentlig sektor, inkludert å bygge infrastruktur og stimulere til klynge-samarbeid
  • internasjonalt samarbeid, deltakelse i EUs rammeprogram for forskning er høyt prioritert. I tillegg er samarbeid med prioriterte samarbeidsland/avtaler viktig