Porteføljeanalysen for Energi, transport og lavutslipp

Vedlegg: Kunnskapsgrunnlag og sentrale dokumenter

Porteføljen dekker flere tematiske områder med mange ulike trender som er oppsummert under gjennomgangen av de respektive temaene i delporteføljene i kapitlene 3.1 til 3.3.

Eksempler på viktige kunnskapsgrunnlag og førende dokumenter er:

Sentrale norske politiske og strategiske dokumenter:

Kunnskapsgrunnlag og analyser

EUs strategiske dokumenter

Andre internasjonale dokumenter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 15.14 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.