Porteføljeanalysen for Energi, transport og lavutslipp

Vedlegg: Kunnskapsgrunnlag og sentrale dokumenter

Porteføljen dekker flere tematiske områder med mange ulike trender som er oppsummert under gjennomgangen av de respektive temaene i delporteføljene i kapitlene 3.1 til 3.3.

Eksempler på viktige kunnskapsgrunnlag og førende dokumenter er:

Sentrale norske politiske og strategiske dokumenter:

Kunnskapsgrunnlag og analyser

EUs strategiske dokumenter

Andre internasjonale dokumenter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2022, 22.04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.