Porteføljeanalysen for Energi, transport og lavutslipp

Vedlegg: resultater fra investeringsporteføljen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. oktober 2022, 01.09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.