Porteføljeanalysen for Energi, transport og lavutslipp

Transport

Overordnet

imaged9jys.png

Forskningsrådets finansiering av transportrelaterte prosjekter har hatt stor vekst i perioden 2015 til 2020. I 2020 er den totale porteføljen finansiert av Forskningsrådet på 491 mill. kroner. Satsingen på miljøvennlig energi i transport utgjør størstedelen av porteføljen. I tillegg til dette har man en betydelig innsats innenfor maritim forskning gjennom MAROFF- programmet. Det er disse områdene som gjenspeiles i de åpne arenaene i Forskningsrådet som Senter for fremragende forskning, FMETEKN og Forskningsinfrastruktur. Figuren over budsjettformålene som finansierer prosjektene innenfor delporteføljen transport. Siden 2018 har transportprogrammet Transport 2025 også økt i omfang, spesielt gjennom finansieringen av innovasjonssatsingen Pilot-T. Satsingen har bidratt til å løfte områder som ITS, infrastruktur og nye forretningsmodeller og tjenester.

Under er det en analyse av investeringsporteføljen innen transport og mobilitet. Analyse av miljøvennlig energi i transport er gitt i kapittel 3.1.5.