Porteføljeanalysen for Energi, transport og lavutslipp

Fag

Forskningsaktiviteten i porteføljen involverer samfunnsvitenskapelige, humanistiske, naturvitenskapelige og teknologiske forskningsmiljøer, og innebærer i mange tilfeller en tverrfaglig og flerfaglig tilnærming. Fordelingen på fag og teknologiområder er vist i figur 4.  Fra 2019 spesifiserer prosjektlederne selv hvilke fagområder prosjektet anvender i arbeidet. Dette ble tidligere delvis gjort av saksbehandlere i Forskningsrådet og det er derfor vanskelig å si noe om trender over tid ennå. De fleste velger flere, noe som bekrefter tverrfagligheten innen energi, lavutslipp og transport. 

Teknologi er som forventet det dominerende fagområdet innenfor totalporteføljen. Innenfor teknologi er det fagområdene maskin, teknologi-tverrfaglig, elektroteknikk, material og kjemi som er størst.  Samfunnsvitenskap har også stor anvendelse innen porteføljen, med samfunnsvitenskapelig - kategori tverrfaglig og økonomi som de største fagområdene. Humaniora inngår med et relativt lite beløp, til tross for at det har vært et mål å øke innsatsen på området. Det er bare prosjekter fra Forskningsrådets portefølje som er med i oversikten, ettersom EU-prosjekter ikke er kategorisert i fagområder. Bildet har ikke endret seg vesentlig fra 2019, men det er noen variasjoner i fagområder som er verd å merke seg. Helsefag er nytt med 1,8 mill. kroner i årets portefølje og skyldes at by er inkludert i porteføljen. Helsefag kommer imidlertid ikke fram i figuren som totalt omfatter en portefølje på 1.6 milliarder kroner.

imagextr5.png

Figur 4. Oversikt over hvilke fag prosjektene i totalporteføljen i 2020 for energi, transport og lavutslipp er merket med.