Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Budsjett

Departementenes finansiering av Transport 2025 er 86,5 mill. kroner i 2020. Det er to departement som bidrar med finansiering. Samferdselsdepartementet bidrar med 76,8 mill. kroner herunder 30 mill. kroner til Pilot-T. KD-SO bidrar med ca. 7,5 mill. kroner. Transport 2025 har hatt jevn vekst siden oppstart, de senere årene har veksten vært rettet til Pilot-T.