Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Utlysningsplan

Utlysningsplanen gir en oversikt over hvilke søknadstyper porteføljestyret planlegger å benytte, samt tentative prioriteringer og økonomiske rammer for hver søknadstype/utlysning. Pilot-T vil lyses ut årlig, mens IP-O og KSP-S vil rulleres annethvert år.

Tabell 1 - Utlysningsplan transport og mobilitet 2022-2024

Søknadstype

Prioritering 2022
(stikkord)

Budsjett 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

Planlagt 2024
(beløp)

Kompetanse og samarbeidsprosjekter (KSP-S)

Alle tematiske mål, prioritering nasjonalt og internasjonalt samarbeid, rekruttering 

 

 

30

 

Innovasjonsprosjekter

(Pilot-T)

IKT/mobilitet/bærekraft

 

31

31

31

Innovasjonsprosjekter

(IP-O)

Fokus på kollektivtransport/aktive transportformer og mer effektiv planlegging/drift/vedlikehold av infrastruktur

30

 

30

Koordinering og støtte

(KOS)

Arrangement, utenlandsopphold, gjesteforskere

 

1,5

1,5

1,5

SUM

 

62,5*

62,5*

62,5*

Tabell 1. Utlysningsplan transport og mobilitet 2022-2024. Disse tallene vil sannsynlig endres som følge av Statsbudsjett 2022 og justert forbruk i løpende prosjekter.

Utlysningsplanen innebærer følgende tall for 2022

Fag/teknologi

Rundt 50 prosent av midlene er øremerket Pilot-T- prosjekter som er i skjæringsfeltet IKT/transport. De resterende 50 prosent er åpen for alle fag/teknologier. Det er ønskelig med en god balanse i porteføljen mellom teknologi og samfunnvitenskaplige/humanistiske fag.

Tema

Samtlige av utlysningene bidrar til hele den tematiske bredden herunder Bevegelsesfrihet, Zero: bidra til oppfyllelse av klima- og miljømål, Trafikksikkerhet og resiliens og Verdiskaping og konkurransekraft.

Anvendelsesområde

Resultatene må være relevante for transportsektoren herunder næringsliv, offentlig sektor, brukere av transport og mobilitetstjenester og relevante interesseorganisasjoner.

FoUoI-verdikjede

Finansieringen går i hovedsak til anvendt forskning, herunder til prosjekter hvor det utvikles ny kunnskap og bygges forskerkompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer, og til prosjekter som bidrar til innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor og næringsliv.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 03.05 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.