Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Innledning

Det er definert syv samfunnsmål for porteføljen. Delporteføljen transport og mobilitet vil bidra til flere av porteføljens samfunnsmål med et spesielt ansvar for det tematiske målet Transport og mobilitet foregår miljøvennlig, sikkert og effektivt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 23.36 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.