Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Budsjett

Departementenes finansiering av Transport 2025 er 84,3 mill. kroner i 2021. Det er to departement som bidrar med finansiering, fordelt som vist i tabell 2.

Tabell 2 - Finansiering delportefølje Transport og mobilitet 2021

  

SD 

KD (53) 

Budsjett 2021 

Transport 2025 

46 600 

6 678 

53 278 

Pilot-T 

31 000 

  

31 000 

Sirkulærøkonomi (midler omprioritert fra SDs budsjett) 

-5 000 

 

-5 000 

Sum 

72 600 

6 678 

79 278 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 01.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.