Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Delportefølje Transport og mobilitet

Investeringsplan for delportefølje transport og mobilitet er en treårig plan med prioriteringer, tiltak og utlysingsplaner for temaområdet. Den rulleres årlig. Investeringsplanen bygger på følgende andre styrende dokumenter for porteføljen:

  • Porteføljeplan med prioriteringer, investeringsmål, forventede virkninger og effekter, utarbeides for å være gjeldende i et 5 års perspektiv.
  • Porteføljeanalysen med eksisterende innsats nasjonalt og internasjonalt, oppdateres årlig.
  • Budsjett

Denne versjonen av investeringsplanen tar utgangspunkt i revidert porteføljeplan i arbeid. En foreløpig versjon av porteføljeplanen legges ut på porteføljens nettside sen høst 2021. Det vil gjennomføres en åpen høringsrunde i januar/februar 2022.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 02.09 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.