Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Budsjettformål prosjektfinansiering CO2-håndtering (CLIMIT)

 

Søknadstype

Prioritering 2021
(stikkord)

Planlagt utlyst beløp (mill. kr.)

2021

2022

2023

Forskerprosjekt (FP)

Samfunnsvitenskapelig forskning 

20

 

30

Kompetanse og samarbeidsprosjekter (KSP)

Hele bredden av programplanen 

45

 

35

Innovasjonsprosjekter (IP-N) 

Hele bredden av programplanen 

20

20

20

Internasjonalt samarbeid gjennom ACT

   

60

 

Koordinering og støtteaktivitet

Medvirkningsprosjekter (MVO)

4

   

Arrangementsstøtte 

0,5

0,5

0,5

Utenlandsstipend for PhD, PostDoc og forskere 

0,5

0,5

0,5

SUM

90

81

86

Tabell 4. Utlysningsplan CO2-håndtering (CLIMIT)