Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Budsjettformål prosjektfinansiering CO2-håndtering (CLIMIT)

Tabell 3. Utlysningsplan CO2-håndtering (CLIMIT)

Søknadstype

Prioritering 2021
(stikkord)

Planlagt utlyst beløp (mill. kr.)

2021

2022

2023

Forskerprosjekt (FP)

Samfunnsvitenskapelig forskning 

20

 

30

Kompetanse og samarbeidsprosjekter (KSP)

Hele bredden av programplanen 

45

 

35

Innovasjonsprosjekter (IP-N) 

Hele bredden av programplanen 

20

20

20

Internasjonalt samarbeid gjennom ACT

   

60

 

Koordinering og støtteaktivitet

Medvirkningsprosjekter (MVO)

4

   

Arrangementsstøtte 

0,5

0,5

0,5

Utenlandsstipend for PhD, PostDoc og forskere 

0,5

0,5

0,5

SUM

90

81

86

Utlysningsplanen for CLIMIT innebærer følgende (tall gjelder for hele treårs-perioden 2021-2023)

  • Fag/teknologi: 20 prosent av midlene allokeres til utlysninger som er øremerket teknologiutvikling. De resterende 80 prosent er åpen for alle fag, inkludert samfunnsvitenskapelig/humaniora, naturvitenskap og teknologiutvikling. Søknadenes kvalitet vil avgjøre fordelingen. Basert på CLIMITs historikk er det grunn til å tro at teknologiutvikling vil stå for mesteparten av prosjektene.
  • Tema: 93 prosent av midlene utlyses i hele bredden av delporteføljen/programplanen. 7 prosent er tematisk øremerket.
  • Anvendelsesområde: Det ligger ingen begrensninger eller føringer på bransjer, næringer, samfunnssektorer, geografiske områder o.l. som resultatene kan anvendes i. For toårsperioden 2022-23 allokeres 67 prosent av midlene til nasjonale utlysninger og 33 prosent til internasjonale utlysninger.
  • FoUoI-verdikjede: Finansieringen går til prosjekter i hele innovasjonskjeden, fra grunnleggende forskning til markedsnær forskning og pilotering. Utlysningsplanen gir 38 prosent til utlysninger forskningsmiljøene kan søke på, 20 prosent til utlysninger for næringslivet, og 42 prosent (ACT) som både forskningsmiljøer og næringsliv kan søke på.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 02.06 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.