Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Budsjettformål Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

 

Søknadstype

Prioritering 2023
(stikkord)

Planlagt utlyst beløp (mill kroner)

2021

2022

2023

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Følger prioriteringene i Energi21-strategien.

   

1300

SUM

     

1300

Tabell 2. Utlysningsplan forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)