Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Budsjettformål Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

I utlysningsplan 2022 -2024 foreslår administrasjonen at det utlyses finansiering til nye teknologiske FME-er i 2023. I 2022 vil administrasjonen legge fram en sak for porteføljestyret om utlysningen. Det vil legges opp til en diskusjon om tematisk bredde og eventuelle prioriteringer eller føringer som bør innarbeides i utlysningen. Viktige grunnlag for saken vil være erfaringer og funn i midtveisevalueringen og i strukturstudien av energiforskning og den eksisterende porteføljen av sentre, herunder spesielt de to nye FME-ene på vindenergi og hydrogen.

Tabell 1. Utlysningsplan forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
  2021 2022 2023 2024
FME teknologi        
- hydrogen 240 0 0 0
- hovedutlysning 0 0 1 200 0
FME samfunn 0 0 0 0
Sum (mnok) 240 0 1 200 0

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. februar 2023, 03.17 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.