Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Utlysningsplan

Utlysningsplanen gir en oversikt over hvilke søknadstyper porteføljestyret planlegger å benytte, samt tentative prioriteringer og økonomisk ramme for hver søknadstype/utlysning:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 18.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.