Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Øke rammene for de næringsrettede ordningeneInnen CO2-håndtering (CLIMITs budsjett)

Prioriteringer innen CO2-håndtering i 2021 vil være finansiering av samfunnsvitenskapelig forskning som kan bidra til forretningsmodeller for CO2-håndtering, samt kompetanse- og samarbeidsprosjekter og innovasjonsprosjekter innenfor hele bredden av programplanen.

Det vil bli tatt initiativ til gjennomføring av målrettede satsinger i samarbeid med andre land der dette er hensiktsmessig. ERA-NET Accelerating CCS Technologies (ACT) vil være et viktig verktøy for dette. I 2022 vil ERA-NET Accelerating CCS Technologies (ACT)-utlysning, call 4, prioriteres. (ACT) er et initiativ for å legge til rette for FoU og innovasjon innen CO2-fangst og lagring (CCS). Ti europeiske, og tre partnere fra Canada, USA og India samarbeider i ACT med ambisjonen om å finansiere FoU-innovasjon i verdensklasse som kan føre til sikker og kostnadseffektiv CCS-teknologi. Det planlegges allokert 60 mill. kroner til utlysningen fra norsk side. En fortsettelse av ACT gjennom Clean Energy Transtion Partnership (CETP) er en mulighet det jobbes med.

Ved en eventuell større vekst i budsjettet for 2021 vil følgende bli prioritert:

  • øke rammene for forskerprosjekter og innovasjonsprosjekter i næringslivet