Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Innledning

I porteføljeplan for energi, transport og lavutslipp er det definert syv samfunnsmål. Delportefølje energi og lavutslipp skal levere på samtlige delmål, med et spesielt ansvar for to av de tematiske målene. Samfunnsmålene er konkretisert gjennom åtte brukermål (utkast pr. september 2021). Se porteføljeplanen for mer informasjon.

Porteføljestyrets tiltak er konkretisert i utkast til Porteføljeplan for energi, transport og lavutslipp, versjon 1, kap. 5, oppsummert i tabell 1. Tiltaksplan miljøvennlig energi og CO2-håndtering.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 20.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.