Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Innledning

I porteføljeplan for energi, transport og lavutslipp er det definert syv samfunnsmål. Delportefølje energi og lavutslipp skal levere på samtlige delmål, med et spesielt ansvar for to av de tematiske målene. Samfunnsmålene er konkretisert gjennom åtte brukermål (utkast pr. september 2021). Se porteføljeplanen for mer informasjon.

Porteføljestyrets tiltak er konkretisert i utkast til Porteføljeplan for energi, transport og lavutslipp, versjon 1, kap. 5, oppsummert i tabell 1. Tiltaksplan miljøvennlig energi og CO2-håndtering.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. februar 2023, 03.36 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.