Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Budsjett

Departementenes finansiering av ENERGIX, FME og CLIMIT er samlet sett 822 mill. kroner i 2021. Det er 5 departement som bidrar med finansiering, fordelt som vist i tabell 4.

Tabell 4. Finansiering delportefølje miljøvennlig energi og lavutslipp 2021
  KD (53) KLD LMD OED SD Budsjett 2021
CLIMIT       82,0   82,0
ENERGIX 22,7 102,2 11,8 382,1 23,8 542,6
FME 5,0     192,0   197,0
  27,7 102,2 11,8 656,1 23,8 821,6

Budsjett for 2022 blir først klart når statsbudsjett legges frem og godkjennes høsten 2021, og det vil kunne komme endringer som følge av det.

Langtidsbudsjett for ENERGIX

Samlede bevilgninger til ENERGIX i 2021 var 543 mill. kroner. I tillegg kommer overføringer av midler fra 2020 til 2021 ble 274 mill. kroner. Dette skyldes både 135 mill. kroner i tiltaksmidler bevilget på budsjettet i 2020 i juni og tildelt prosjekter som først starter opp i 2021, samt forsinkelser i prosjekter.

Det vurderes derfor som forsvarlig å videreføre et høyt utlysningsnivå noe ut over inntektene de neste årene. I utlysningsplanene over er det lagt til grunn at bevilgninger i 2021 videreføres i 2022, inkludert midler øremerket hydrogen (kap 1830 post 51, OED).

Langtidsbudsjett for CLIMIT

CLIMITs langtidsbudsjett viser at det budsjetteres med overforbruk i 2021 og 2022. Budsjettet er i tråd med Forskningsrådets føringer om å budsjettere med mer midler enn tilgjengelig slik at overføringer unngås.

Langtidsbudsjettet er basert på nullvekst i tilføringer over statsbudsjettet og vil bli oppdatert dersom statsbudsjettet medfører endringer for CLIMIT.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 02.46 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.