Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Delportefølje miljøvennlig energi og lavutslipp, inkludert CO2-håndtering

Investeringsplan for delportefølje energi og lavutslipp er en treårig plan med prioriteringer, tiltak og utlysingsplaner for temaområdet. Den rulleres årlig. Investeringsplanen bygger på følgende andre styrende dokumenter for porteføljen:

  • Porteføljeplan med prioriteringer, investeringsmål, forventede virkninger og effekter, utarbeidet for å være gjeldende i et 5 års perspektiv.
  • Porteføljeanalysen med eksisterende innsats nasjonalt og internasjonalt, oppdateres årlig.
  • Budsjett

Denne versjonen av investeringsplanen tar utgangspunkt i revidert porteføljeplan i arbeid. En foreløpig versjon av porteføljeplanen legges ut på porteføljens nettside i oktober 2021. Det vil gjennomføres en åpen høringsrunde i desember til februar 2021-22. Planen godkjennes av porteføljestyret våren 2022 og av Forskningsrådets styre i juni.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. januar 2022, 13.12 CET

Til utlysningene med søknadsfrist 2. februar betjener vi vakttelefonen 
+47 22 03 72 00 på følgende tidspunkter: torsdag 27. januar, fredag 28. januar, mandag 31. januar og tirsdag 1. februar (alle dager kl. 08.00–15.45) og onsdag 2. februar kl. 08.00–13.00.