Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Oppdatert investeringsplan for 2023-2025 kommer i månedsskiftet november/desember.

Investeringsplanen er delt inn i to delporteføljer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 21.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.