CO2-håndtering er helt nødvendig for å nå klimamål

Skal vi nå togradersmålet og innfri de nasjonale og internasjonale forpliktelsene i Paris-avtalen, er vi helt avhengige av teknologien som gjør det mulig å fange og lagre CO2.

På sikt må nullutslippsløsninger til. For flere industrier er CO2-håndtering ofte helt påkrevet for å komme helt i mål.

CO2-håndtering: CO2 fanges eller renses fra store utslippskilder som for eksempel kraftverk, sementfabrikker, avfallshåndteringsanlegg, stålverk, aluminiumsverk og andre industrianlegg. CO2 komprimeres og transporteres i rørledninger eller skip til egnede lagringssteder. CO2 injiseres for lagring i geologiske formasjoner. Over lagringsstedet vil det være en tett bergart som sørger for at CO2 forblir trygt lagret. Illustrasjon: Bellona og ProsjektLab.

CO2-håndtering betyr at karbon fanges eller renses fra store utslippspunkter. Deretter transporteres CO2 til egnede lagringssteder, hvor den kan lagres trygt dypt under bakken.

Aker Solutions leverer moduler hvor CO2-renseanlegg er bygget inne i kontainere. Det gjør at anlegg enkelt kan transporteres ut til kunder og koples sammen med utslippskilder. Illustrasjon: Aker Solutions / Teknisk Ukeblad.

CLIMIT er et nasjonalt program for utvikling av teknologi for CO2-håndtering. Prosjektet SOLVIT er et godt eksempel på teknologi som er utviklet med støtte fra CLIMIT. Gjennom SOLVIT-prosjektet har Aker Solutions, sammen med flere FoU-aktører, utviklet teknologi for CO2-fangst og teknologien er nå kvalifisert til å tas i bruk i industriell skala. SOLVIT har hatt et totalt budsjett på over 300 millioner kroner, inkludert finansiering fra industrien selv, og fra Gassnova og Forskningsrådet gjennom CLIMIT. Aker Solutions tilbyr nå CO2-renseanlegg på et globalt marked og har allerede inngått kontrakt for levering av et første anlegg.

Les mer:

  • CLIMIT er et nasjonalt program for utvikling av teknologi for CO2-håndtering

  • Prosjektet SOLVIT er et godt eksempel
  • Artikkel i Gemini om potensialet for CO2-håndtering og SOLVITs betydning
  • Aker Solution signerer i april 2019 kontrakt for levering av CO2-renseanlegg
  • Fullskalaprosjektet – Norge har ambisjoner om fullskala CO2-håndtering
I det norske fullskalaprosjektet planlegges CO2-fangst fra Norcems sementfabrikk i Grenland og Fortum sitt avfallsanlegg på Klemetsrud i Oslo. CO2 skal fraktes med skip til Kollsnes på Vestlandet, der det planlegges en rørledning ut i Nordsjøen hvor CO2 kan lagres i egnet formasjon under havbunnen. Illustrasjon: Gassnova.