Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Vedlegg 1

Illustrasjon av intervensjonslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 10.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.