Investeringsplanen for Demokrati, styring og fornyelse

Utlysningsplan

Oversikt over hvilke utlysinger, prioriteringer og beløp man skal delta i med egne midler:

SUM

 

170 mill. kr

175 mill. kr

185 mill. kr

Søknadstype

Prioritering 2022
(stikkord)

Budsjett 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

Planlagt 2024
(beløp)

Forskerprosjekter

Robust demokrati, velfungerende politiske systemer og samfunnssikkerhet. God styring og riktig involvering av aktører. Mediers rolle og økt digitalisering.

 

69,5 mill. kr

 

Samarbeidsprosjekter

Robust demokrati, velfungerende politiske systemer og samfunnssikkerhet. God styring og riktig involvering av aktører. Mediers rolle og økt digitalisering.

54,5 mill. kr

 

79,5 mill. kr

 

Kunnskap om innovasjon og innovasjonsprosesser

 

Vurderes

 

Kommersialiserings-prosjekter

 

     

Innovasjonsprosjekter

Forskningsstøttet innovasjon og førkommersielle anskaffelser i stat og kommune

58 mill. kr

60 mill. kr

60 mill. kr

Forprosjekt for førkommersielle anskaffelser

 

1-2 mill. kr

 

 

Koordinerings og støtteaktivitet

 

1 mill. kr

1 mill. kr

1 mill. kr

Deltakelse fellesutlysninger

 

5 mill. kr

 

 

Internasjonalt samarbeid

 

5 mill. kr

   

Annet (OFFPHD)

 

45 mill. kr

45 mill. kr

45 mill. kr

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 10.26 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.